Λογισμικό διαχείρισης εγκαταστάσεων ETP |  Τι είναι μια μονάδα ETP

Λογισμικό διαχείρισης εγκαταστάσεων ETP | Τι είναι μια μονάδα ETP

März 10, 2023 0 Von admin

Η μονάδα ETP είναι γνωστή ως μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, η οποία είναι μια διαδικασία επεξεργασίας λυμάτων που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των λυμάτων και για την τήρηση των κατευθυντήριων γραμμών και των κανόνων διάθεσης που καθορίζονται από την επιτροπή ρύπανσης. Προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι τα λύματα που λαμβάνονται υφίστανται σωστή επεξεργασία σύμφωνα με τους κανόνες και η ποσότητα των αποβλήτων είναι σύμφωνα με προκαθορισμένες οδηγίες, είναι απαραίτητο να έχετε ένα λογισμικό που φροντίζει για την όλη λειτουργία της Διαχείρισης Εγκαταστάσεων ETP.

Λογισμικό διαχείρισης εγκαταστάσεων ETP

Το λογισμικό διαχείρισης εγκαταστάσεων ETP είναι ένα τέτοιο λογισμικό που βοηθά στη συνεκτίμηση της όλης διαδικασίας επεξεργασίας λυμάτων και στον έλεγχο των προτύπων και των κανόνων που παρέχονται από την αρχή.

Η επεξεργασία των εγκαταστάσεων ETP περιλαμβάνει μια διαδικασία επεξεργασίας λυμάτων για την επεξεργασία ρύπων με τη μορφή οργανικής ύλης, ανόργανης ύλης, βαρέων μετάλλων, λαδιού και λίπους κ.λπ. θεραπεία.

Το νερό αποτελεί ουσιαστικό μέρος της παραγωγής και πολλών άλλων διαδικασιών όσον αφορά τη βιομηχανία και την οικιακή χρήση. Δεν χρησιμοποιείται μόνο ως ψυκτικό και διαλύτης αλλά και σε πολλές άλλες χημικές αντιδράσεις σε εταιρείες. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγωγής, τα λύματα αυτά σχηματίζονται ως υποπροϊόν.

Αφού το νερό μετατραπεί σε υποπροϊόν ή απόβλητο νερό, είναι γνωστό ως απόβλητο. Αυτό το απόβλητο περιέχει τοξικά και μη τοξικά υλικά. Έτσι, δεν μπορούν να απορριφθούν στο περιβάλλον λόγω του επιβλαβούς υλικού που περιέχει. Οι μονάδες ETP μπαίνουν στο παιχνίδι όταν τα λύματα ή τα απόβλητα πρέπει να εξευγενιστούν.

Η απαίτηση των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων βασίζεται στη βιομηχανία. Διαφορετικές εταιρείες έχουν διαφορετική σύνθεση λυμάτων και απαιτούν ελαφρώς διαφορετικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Η διαφοροποίηση των λυμάτων καθορίζεται με βάση δύο βασικές παραμέτρους:

  • Φυσικές παράμετροι Λυμάτων – Οι φυσικές παράμετροι περιλαμβάνουν φυσικές ιδιότητες όπως στερεά, θολότητα, θερμοκρασία του νερού και το χρώμα.
  • Χημικές παράμετροι των λυμάτων – Οι χημικές παράμετροι περιλαμβάνουν πολλούς παράγοντες όπως υπάρχουν ανόργανες ουσίες, αλκαλικά λύματα, σκληρότητα νερού, οργανική ύλη, μέταλλα, φθοριούχα και πολλά άλλα χημικά.

Αυτές οι μικρές και περίπλοκες λεπτομέρειες αναφέρονται στο λογισμικό και βοηθούν το άτομο να διατηρεί σωστά αρχεία και σημειώσεις.

Το λογισμικό διαχείρισης εγκαταστάσεων ETP στοχεύει στο να διευκολύνει το έργο του ETP Plant αυτοματοποιώντας τις περισσότερες από τις διαδικασίες. Η Divine INfosys είναι μια τέτοια εταιρεία λύσεων πληροφορικής που παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες Λογισμικό ETP Plant Management.